انجام پروژه شبیه سازی Matlab

متلب (Matlab) (Matrix labratory) یک نرم افزار پر کاربرد شبیه سازی است که در رشته های فنی مهندسی، مکانیک، کامپیوتر و اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد. 

مواردی که در آن از این نرم افزار پر کاربرد استفاده میشود عبارتند از:

محاسبات و ریاضی
توسعه الگوریتم ها
مدلسازی و شبیه سازی
انالیز اطلاعات
طراحی علمی و مهندسی
توسعه برنامه

 

متن سربرگ خود را وارد کنید.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.